کار گروه ورزش شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کار گروه ورزش شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر برگزار گردید.