اعضای هیات مدیره و کمیته انضباطی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اعضای هیات مدیره

 

دکتر اصغر حدید...........................  رییس هیات مدیره

دکتر محمد اسفندیار پور..................  مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس ابوذر حلوایی پور.................  عضو هیات مدیره

 

 

اعضای کمیته انضباطی

 مجتبی قدیمی.................رییس کمیته

جواد صادقی ...................دبیر کمیته

اصغر حدیدی ...................عضو کمیته

رضا سلیمانی .................عضو ناظر کمیته

هانیه پیش بین.................عضو کمیته